سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
درباره وبلاگ


عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا،مترجم،مؤلف،خوشنویس
آرشیو وبلاگ
لوگو
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا،مترجم،مؤلف،خوشنویس
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 197
  • بازدید دیروز: 882
  • کل بازدیدها: 2141651زبان * خط * سخن * صفحه شخصی : ابوالقاسم آوند
Journals and newsletters onlineنشریات زبان روی

 شبکه                 

 

  - ELT News & Views                        http://www.eltnewsandviews.com.ar

  - Internet TESL Journal                  http://www.aitech.ac.jp/~iteslj

  - JALT CALL                                    http://jaltcall.org/cjo

  - The Language Teacher Online     http://langue.hyper.chubu.ac.jp/jalt/pub/tlt

  - TESL-EJ                                                  http://www.writing.berkely.edu/TESL-EJ

  - TESOL Journal/Quarterly             http://www.ncbe.gwu.edu/miscpubs/tesol

  -TESOL Matters                               http://www.tesol.edu/pubs/mags/tmcurrent.html

 
موضوع مطلب :


شنبه 86 تیر 30 :: 10:41 عصر ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند

Gateway sites

این سایت ها اساساً همان پایگاه های شبکه یا سایت هایی هستند که با فهرست منابع دیگر سایت های تخصصی زبان  پیوند یا لینک برقرار می نمایند. هم چنین خود این سایت هااز هم مطالب عالی و خوبی برخوردارند. این سایت ها غالباً نکته هایی در مورد طرز استفاده از اینترنت و توصیه هایی در خصوص جست و جو یا همان سرچ مطالب مورد نیاز در شبکه ارائه می نمایند. این نوع سایت ها برای استادان زبان یا از طریق نهادها و یا افرادی تهیه می گردند که وقت  بسیار زیادی را صرف پیدا کردن منابع مفیدی می نمایند که روی شبکه قرار دارد و بعد این منابع را دسته بندی نموده و پیوند یا لینک های به آن ها را ارتقا می دهند طوری که استادان زبان دیگر مجبور به چرخاندن غلتک موشواره یا ماوس خود در شبکه برای جست و جوی مطلب نشوند.

Gateway sites and Resources:

- BBC World Service: Learning English           http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish

-CELIA                                                                         http://www.latrobe.edu.au/www/education/celia/celia.com

-The Comenius Group                                      http://www.comenius.com

-Dave Sperling’s ESL café                               http://www.eslcafe.com

-Dictionary.com                                               http://www.dictionary.com

-Digital Education Network                           http://www.edunet.com

-ERIC Database                                              http://ericir.syr.edu

-ESL.Homepage                                             http://deil.lang.unic.edu

-Frizzy University Network                            http://thecity.sfsu.edu/~funweb

-The Global Schoolhouse                                 http://www.gsh.org

-HUT-Ruth Vilmi                                             http://www.hut.fi/~rvilimi

-IATEFL Electronic Job Shop                           http://www.jobs.edunet.com/iatefl

-Linguistic Funland                                          http://www.linguistic-funland.com

-My Virtual Refrence Desk                             http://www.refdesk.com

- NLP Information                                           http://www.nlpinfo.com

- Plumb Design Visual Thesarus                      http://www.plumbdesign.com/thesarus

-Volterre                                                         http://www.wfi.fr/volterre

 

 

 
موضوع مطلب :


شنبه 86 تیر 30 :: 10:36 عصر ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند

 

An Arab's Queries and the Prophet's answers

 

I want to be the most knowledgeable.

٭ Fear Allah.

 

I want to be Allah's favored.

٭ Read Qoran day and night.

 

I want my heart ever lit.

٭ Remember death.

 

I want Allah bestow mercy upon me.

٭ Do good with Allah's people.

 

I want not hurt by foes.

٭ Always trust Allah.

 

I want to have a long life.

٭ Observe bonds of relationship.

 

I want to have good sustenance.

  ٭Be constant in performing ablution.

 

I want to be the most dignified.

٭ Don't beg anybody.

 

I want to be wealthy.

٭ Be constant in reading Waqege(Event) every night.

 

I want to be secured on the Day of Judgment.

٭Praise invocation of Allah between supper and going to bed.

 

I want Allah to be present in my saying prayers.

٭ Be meticulous in performing ablution.

 

I want to be among the sacred.

٭ Always follow honesty.

 

I want my deed sin-free.

٭ Act benevolently toward your parents.

 

I don't want to have tomb torture.

٭ Keep your clothing clean.

 

I don't want to get disgraced.

٭ Be pious.

 

I don't want to be burnt by Hell Fire.

٭ Shut your eyes and mouth to the prohibited.

 

I don't want my chastity injured.

 ٭Never injure anyone's chastity, either.

 

I don't want my tomb squeezing.

٭ Be constant in reading "Tabarak"( Blessing) .

 

And finally, how the sins are removed?

٭Through supplication and repentance in a desperation.

 

 

 

 

 

                                                                                                        
موضوع مطلب :


چهارشنبه 86 تیر 27 :: 10:24 صبح ::  نویسنده : ابوالقاسم آوندموضوع مطلب :


شنبه 86 تیر 9 :: 10:14 صبح ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند