سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
درباره وبلاگ


عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا،مترجم،مؤلف،خوشنویس
آرشیو وبلاگ
لوگو
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا،مترجم،مؤلف،خوشنویس
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 231
  • بازدید دیروز: 882
  • کل بازدیدها: 2141685زبان * خط * سخن * صفحه شخصی : ابوالقاسم آوند
"Dead" Expressions

"Dead" means without life, but in English we also use it to make an expression more lively!

"Dead center" is the exact middle of something: He hit the target dead center.

"Dead of winter" means the coldest, darkest time: She had to travel a long way in the dead of winter.

"Stop dead" means to stop moving: We stopped dead when we heard him shout.

"Dead ahead" means directly in front: When I went up on deck, Hainan Island was dead ahead.

"Dead end" means a street with no exit: I had to back the car out of the dead end.

"Dead heat" means a tie: The two race-horses crossed the finish line in a dead heat.

"Dead letter" means two things: A letter that can't be delivered or a law that's not enforced: Her postcard ended up in the dead-letter office. The law against smuggling is a dead letter.

"Deadline" is the time when something must be done: The deadline for completing the report is noon on June 5.

"Deadlock" means lack of activity because of two equal forces fighting each other: The talks have reached a deadlock because neither side will give up anything.

"Deadpan" means a face without expression: He's got such a deadpan that I never know what he's thinking.

"Dead set" means very determined: She is dead set on going to China this year.

"Deadwood" means a useless person or thing: That company is losing money because it has so much deadwood in its management.

"Dead shot" means very accurate: He is a dead shot with a pistol or rifle.

"Deadbeat" means someone who doesn't pay his debts: I lent him $100, but the deadbeat never paid me back.

Here are some other "death" expressions.

If a girl is drop-dead gorgeous, she is so beautiful that the boys die when they look at her.

If a ship is dead in the water, it has no power.

A person who sleeps very hard is dead to the world.

A dangerous building is a deathtrap.

If you like something very much, you are willing to die to get it; so some people say, "This chocolate cake is to die for."

If a person dies violently, we might say, "He died with his boots on." (This is why in the American West, the cemetery was called Boot Hill--because the people buried there died with their boots on.)

Do you know any other "death" expressions in English?

 
موضوع مطلب :


دوشنبه 86 تیر 18 :: 12:59 عصر ::  نویسنده : ابوالقاسم آوندموضوع مطلب :


دوشنبه 86 تیر 18 :: 8:33 صبح ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند

واژه های مقلوب ((Palindromes

واژه ی مقلوب واژه ای است که اگر از آخر نیز بخوانیم باز همان واژه می شود.

- سگ مگس

سگ مگس را اگر کنی مقلوب       قلب او غیر سگ مگس نشود.

کو یزید و پیروان رای او             کاخ او مقلوب گشت از انقلاب

( کاخ او به " خاک " تبدیل شده است.)

-نادان

-مادام

در اشعار فارسی :

-         ترازوی زر طرزی وزارت

-         امید آشنایان شادی ما

-         شو همره بلبل بلب هر مهوش

-         شکر بترازوی وزارت برکش

-         بقا و عز و فر فوز عواقب         بها و عون زاد از نوع واهب

-         بکاس فیض نان ضیف ساکب

-         کلام گنج رشحت قوت ناسک       کسانت وقت حشر جنگ مالک

واژه های مقلوب در قرآن:

-ارض خضرا

- کل فی فلک ( یسحبون)

- ربک فکبر

مقلوب بی نقطه :

ملک الکلام لکـــل مالک الـــکا م

دعاک للروح و حور لک اعــــــد

عـــــــربی:

- مودته تدوم لکل هول                         وهل کل مودتـــه تدوم

در زبان انگلیسی:

یک مثال خیلی خوب واژه های مقلوب مربوط به تئودور روزولت است. این عبارت به این مطلب اشاره می کند که ایالات متحده تنگه ی استراتژیک پاناما را در آمریکای مرکزی به مدت یک قرن در اختیار داشت.

A man , a plan , a canal , Panama                                                                          

مثال دیگر به ناپلئون بناپارت نسبت داده می شود که زمانی که برای اولین بار چشمش به جزیره ای که بدانجا تبعید شده بود گفته است:                                                   Able was I ere I saw Elba.

مثال دیگر اولین جمله ای است که آدم ابوالبشر وقتی حوا را برای اولین بار دید و می خواست خود را به او معرفی کند گفته است:   Madam I’m Adam.                                                              

واژه های مقلوب بندرت در زبان های مختلف ساخته می شوند. به همین دلیل وقتی یک کلمه ی مقلوبی را پیدا کردید، آن را یادداشت و نگه دارید. چنین واژه هایی باعث خوشحالی و یا تعجب دوستانتان را فراهم می سازد.

به هر حال ، سعی نکنید خودتان دست بکار ساختن واژه های مقلوب بزنید. زیرا تلش نپخته و نسنجیده ممکن است به خلق چنین جمله ی مقلوبی منجر شود.

Half-baked attempts at creating palindromes usually result in a bloody mess emy dool ban it lusery llausus emord nilap gnita erct ast pmetta dessa flah.

مثال های دیگر:

* AKA                    * kayak               * rotator

* boob                      * level                * rotor

* civic                     * madam             * sagas

* dad                        * mom                * sees

* deified                  * poop                * sexes

* eve                      * pup                  * stats

* eye                        * racecar             * tit

* gag                        *refer                 * TNT

* gig                       * reviver              * wow
موضوع مطلب :


دوشنبه 86 تیر 4 :: 1:32 عصر ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند

آیا می دانید معادل های انگلیسی اصطلاحات و تعبیرات فارسی

همچون:

گذشته ها ، گذشته است.

ارزشش رو داره.

خواب زن چپ است.

از آب کره گرفتن

بیا گرم شو

حرف ، حرف میاره.

مسئله ی بده و بستان است .

و صدها اصطلاح و تعابیر دیگر چیست؟

بله ! شما خواهید توانست این اصطلاحات را فراگرفته و آن ها

را به کار ببرید.

فقط کافی است با این وبلاگ همراه باشید تا

شما را در هر روز با بیست اصطلاح  مهمان کنم.

ابتدا با

معادل های انگلیسی اصطلاحات فوق شروع می کنم:

What is past is past.

It"s worth it.

Women dream go by contraries.

To get butter from water

Come and get warm

Talks bring on talk.

It"s a case of give and talk.
موضوع مطلب :


جمعه 86 خرداد 18 :: 3:12 عصر ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند
1   2   3   4   >